Нашия екип
Има съществена разлика между понятията екип и персонал. А ние в MG Travel, с радост и увереност, се определяме като екип. Обслужването, което предлагаме на нашите клиенти и партньори е качествено, бързо и адекватно, благодарение на добрата комуникация между нас и нашите лични умения и познания в туризма.
Милен Герасимов
Управител
0877379008
082 840707
Розалия Кръстева
Kонсултант
0877379044
082 840707
Диян Господинов
Консултант
Бързо запитване
Запитване