Нашия екип
Има съществена разлика между понятията екип и персонал. А ние в MG Travel, с радост и увереност, се определяме като екип. Обслужването, което предлагаме на нашите клиенти и партньори е качествено, бързо и адекватно, благодарение на добрата комуникация между нас и нашите лични умения и познания в туризма.
Милен Герасимов
Управител
0877379008
082 840707
Лилия Манолова
Консултант
0877379005
082 838898
Боряна Герасимова
Консултант
0877379007
082 838898
Габриела Иванова
Консултант
0888379008
082 838898
Розалия Кръстева
Kонсултант
0877379044
082 840707
Диян Господинов
Консултант
Бързо запитване
Запитване