Документи
Общи условия на Аспро МГ ЕООД
Удостоверение за регистрация
Удостоверение за администратор на лични данни
Застраховка - "Отговорност на Туроператора"
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Подкрепа, чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19
Бързо запитване
Запитване